Foto: Pernille Ingebrigtsen
Foto: Pernille Ingebrigtsen

Idrettskrets - rekrutteringstiltak

Idrettskretsen har en sentral rolle i tilretteleggingsarbeidet for paraidrett. Her finnes tips til hvordan idrettskretsen kan bidra i rekrutteringen

  • Ha tydelig informasjon om paraidrett på nettsidens startside.
  • Oversikt over alle paraidrettstilbud i kretsen.
  • Synliggjøre paraidrett, forbildeklubber og lokale forbilder i sosiale medier.
  • Ha styremedlem med ansvar for paraidrett.
  • Identifisere og følge opp ambassadørklubber og lokale ambassadører i samarbeid med særforbund/særkrets/region/klubb.
  • Gjennomføre temakvelder for/i samarbeid med særforbund/særkrets/region/klubb.
  • Benytte lokale ambassadører på temakvelder.
  • Ha dialog og dele aktuell informasjon om paraidrett med kommuner og interesseorganisasjoner.
  • Opprette dialog med lokal media for å synliggjøre ambassadørklubber og lokale ambassadører.