Foto: Geir Owe Fredheim
Foto: Geir Owe Fredheim

Særforbund, særkrets og region - rekrutteringstiltak

Særforbund, særkretser og regioner har en sentral rolle i tilretteleggingsarbeidet for paraidrett. Her finnes gode tips til hva slags informasjon som bør ligge på nettsidene og også hvordan man kan hjelpe idrettslag og utøvere som ønsker å starte med paraidrett

Forslag til informasjon på særforbunds/særkretsers/regioners nettsider

 • Informasjon om paraidrett bør ligge på nettsidens startside.
 • Informer om hvordan idrettslag og utøvere kan ta kontakt dersom de ønsker å tilrettelegge for eller begynne med paraidrett. Se forslag til tekst under:

 

Vil du som utøver eller idrettslag starte opp med paraidrett, ta kontakt med vår paraidrettsansvarlig:

 • navn på paraidrettsansvarlig
 • e-postadresse til paraidrettsansvarlig
 • mobilnummer til paraidrettsansvarlig
 • profilbilde av paraidrettsansvarlig

Nettsidene bør gi informasjon om hvordan særforbundet tilrettelegger for paraidrett. Eksempel på innhold:

 • Hva er para-(sett inn navn på idretten)?
 • Aktuelle aktiviteter og konkurranser
 • Tips til utøvere som vil begynne med (sett i navn på idretten)
 • Tips til idrettslag som vil tilrettelegge for paraidrett
 • Informasjon om klassifisering
 • Internasjonale konkurranser og regelverk
 • Oversikt over idrettslag som driver med paraidrett (vis en oversikt)
 • Henvis til paraidrett.no for mer informasjon

Tips til utøvere som vil begynne med idrett og har behov for tilrettelegging

Vi ønsker å tilrettelegge for alle som vil drive med idrett. Trenger du tilrettelagt aktivitet, kan du ta kontakt med ditt lokale idrettslag, særforbundet eller idrettskretsen som vil hjelpe deg videre. 

Som utøver med funksjonsnedsettelse kan det være lurt å:

 • være forberedt på spørsmål om funksjonsnedsettelsen og hva den innebærer
 • melde fra om det du trenger hjelp til før/under/etter aktiviteten, og om det er noen begrensninger det må tas hensyn til
 • huske på at det er du som er ekspert på din funksjonsnedsettelse, mens idrettslaget er eksperten på aktiviteten. Dere må ha god kommunikasjon og tett samarbeid for at du skal få best mulig oppfølging og utvikling.

Når en utøver med funksjonsnedsettelse oppsøker idrettslaget, er førsteinntrykket viktig. Personer med funksjonsnedsettelser kan oppleve usikkerhet rundt det å begynne med idrettsaktivitet, og det er avgjørende at personen får en god velkomst og føler seg i varetatt. For å ivareta ulike behov kan brukermedvirkning i planleggingsfasen være nyttig. Vær oppmerksom på at noen kan ha ekstra behov for forutsigbarhet og informasjon. Det er store individuelle forskjeller på hvordan man kan tilrettelegge for ulike utøvere. Det viktigste er derfor å ha en samtale med den aktuelle utøveren og bli kjent med hans/hennes utfordringer.

Det finnes ingen fasit på hvordan tilrettelegging av aktivitet bør eller skal være. Graden av tilrettelegging avhenger av utøveren man skal tilrettelegge for. Vi oppfordrer til å ha en samtale med den aktuelle utøveren. For at aktiviteten skal kunne tilpasses utøveren best mulig, må du være åpen og nysgjerrig.

 • Tør å spørre om ting som omhandler funksjonsnedsettelsen. Hva trenger utøveren hjelp til før, under og etter aktivitet?
 • Avklar hvem som bør vite hva. Hva bør treneren vite? Har utøveren behov for ledsager i aktiviteten - hvordan løses dette behovet?
 • Når en utøver med funksjonsnedsettelse starter i klubben, vil det også berøre de andre i gruppa. Nysgjerrighet om funksjonsnedsettelsen er vanlig, og kan oppleve at de andre i gruppa blir usikre på hvordan de skal forholde seg til utøveren. Derfor er det viktig at treneren tar en prat med utøvergruppa sammen med den aktuelle utøveren. Avklar på forhånd hva som er greit å si.
 • Gi informasjon om klubbaktivitet, medlemskontingent og treningsavgift. Det skal ikke være noen forskjell fordi noen har en funksjonshemning. 
 • Idrettskrets eller særforbund bistår gjerne idrettslaget dersom man har behov for støtte til oppstartsamtalen.

Vi anbefaler å identifisere og følge opp forbildeklubber og lokale forbilder i samarbeid med særforbund/særkrets/region/ idrettskrets.