Norges idrettsforbund inviterer til lederutdanning for utviklingshemmede

 

Hva

Lederutdanningen skal bidra til å få personer med utviklingshemning inn i ledende roller i idretten. Etter fullført utdanning skal deltakerne være bedre rustet til å være trenere, dommere eller ha andre frivillige verv i idretten. Gjennom kurset skal deltakerne lære mer om seg selv, hvordan lede andre og sette seg mål. Samlingene vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening.

Hvem 

Vi har 20 ledige plasser på lederutdanningsprogrammet i 2024 (10 ledere + 10 "medledere"). Les mer om hvem som kan delta her

Hvordan

Det er idrettslaget som melder på/nominerer deltakeren, sammen med en "medleder" fra idrettslaget. Begge to må kunne delta på alle samlingene.

Norges idrettsforbund velger ut deltakerne i starten av februar.

Ny frist for påmelding er 13. februar. Les mer her

Når

Programmet vil inneholde tre fysiske samlinger og to digitale samlinger gjennom 2024:

Samling 1 – fysisk: 20. – 21. mars 2024, Lillehammer

Samling 2 – digital: 29. mai 2024, Teams (1,5 timer)

Samling 3 – fysisk: 14. – 15. september 2024, sted kommer

Samling 4 – digital: 16. oktober 2024, Teams (1,5 timer)

Samling 5 – fysisk: 21. – 22. november 2024, sted kommer

Les mer her

Pris

Egenandelen for å delta på samlingene er totalt 500,- kroner per deltaker.

Dette dekker både overnatting og alle måltider gjennom oppholdene.

Det dekkes i tillegg inntil 1 000,- kroner til transport for hver av de fysiske samlingene.

Marte Johannson
Marte Johannson
Koordinator lederutdanning og tilskuddsordning

For henvendelser om lederutdanningen og tilskuddsordningen