Si din mening - og bli med å påvirke utviklingen av en ny parastrategi for norsk idrett.
Si din mening - og bli med å påvirke utviklingen av en ny parastrategi for norsk idrett.

Si din mening - delta i en spørreundersøkelse knyttet til ny parastrategi for norsk idrett

Er du utøver, trener, styremedlem, forelder eller annet - nå kan du bidra inn mot utviklingen av ny parastrategi for norsk idrett. Svarene i en spørreundersøkelse og fra innspillsrunder i de ulike organisasjonsledd skal danne grunnlaget for utviklingen av ny parastrategi. Siste frist for å svare på spørreundersøkelsen er 24. oktober kl. 2300.